eTachki - Купимо ваше авто за 30 хвилин!

або

Умови використання

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Дана Угода Користувача (далі за текстом - Угода) укладається між особою (далі за текстом - Користувач), що використовують інтернет-сайт www.etachki.com (далі за текстом - Сайт) і ТОВ "Автоділ" (далі по тексту eTachki.com®), і, регулює всі види використання:

 • Сайту, який є власністю eTachki.com®;
 • послуг, які надаються eTachki.com® завдяки Сайту;
 • будь-якої інформації, яка доступна і розміщена на Сайті;
 • а також визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття eTachki.com® Персональних даних Користувача при використанні Користувачем Сайту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання даного Сайту дозволено тільки особам, які прийняли всі умови даної Угоди, розміщеного за адресою www.eTachki.com, та інші правила, передбачені на Сайті. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту - як на Користувачів, які незареєстровані на Сайті, так і на Користувачів, які мають будь-яку обліковий запис, будь-якого з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про Користувача і даних авторизації (логін, пароль).

1.2. Перед використанням Сайту Користувач зобов'язаний ознайомитися з умовами Угоди. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач автоматично надає свою згоду з умовами цієї Угоди.

1.3. Якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами Угоди (повністю або частково), то Користувачеві забороняється використовувати Сайт, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті, будь-які послуги, що надаються за допомогою Сайту і Користувач зобов'язаний покинути Сайт.

1.4. Користувач не має права використовувати Сайт і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди або не виконав інших умов для укладення подібних угод передбачених законодавством.

1.5. Використовуючи будь-яку частину Сайту та/або Послуги Користувач надає eTachki.com® право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати Персональні дані Користувача на умовах цієї Угоди.

1.6. eTachki.com® не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття Персональних даних Користувача сторонніми підприємствами та організаціями, які не перебувають у власності або під керуванням eTachki.com®, та фізичними особами, які не є працівниками eTachki.com®, навіть якщо Користувач отримав доступ до сайтів, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

1.7. Метою отримання, зберігання, обробки та використання Персональних даних Користувача є захист інтересів Користувача і eTachki.com®, а також надання Користувачу послуг, включаючи показ персоналізованої або загальної інформації, поліпшення якості Сервісу покупки автомобілів etachki.com® в цілому.

2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, яка порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це eTachki.com® і надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У разі якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, мита та оплату адвокатських послуг).

2.2. Користувачу заборонено:

 • поширювати інформацію, яка спрямована на пропаганду війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті і ворожнечі, а також іншої інформації, за розповсюдження якої передбачена кримінальна чи адміністративна відповідальність;

 • надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;

 • розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать eTachki.com® та/або третім особам;

 • розміщувати інформацію, яка порушує права і законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);

 • використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;

 • здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання чи поширення персональної інформації інших користувачів;

 • намагатися отримати доступ до облікового запису та/або логіну та паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, за допомогою обману, зловживання довірою, підбору логіна і пароля;

 • розміщувати комп'ютерні віруси і/або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та/або програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації яких осіб.

 

2.3. Відповідальність Користувача:

 • Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, яка є на Сайті.

 • Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльності при використанні Сайту.

 • Користувач зобов'язується самостійно і за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, які пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.

 • якщо Користувачем не доведене зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або його логіна і пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.

 • у разі розміщення Користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, які не відповідають умовам Угоди,eTachki.com® має право без повідомлення, на власний розсуд видалити повністю або частково розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, щодо якої важко визначити її відповідність Угоди та/або чинним законодавством.

 • за порушення умов цієї Угоди, eTachki.com® має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту та/або видалити обліковий запис Користувача.

2.4. eTachki.com®:

 • засобом Сайту надає можливість Користувачу скористатися сервісом eTachki.com® з метою отримання інформації про оціночну вартість автомобіля, що належить Користувачу. Надалі укладання угоди купівлі-продажу даного автомобіля з Користувачем можливо, але не обов'язково, залежить від додаткового обопільного волевиявлення сторін і оформляється відповідно і в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 • оціночну вартість автомобіля визначає, в тому числі (але не виключаючи), на підставі основної інформації про автомобіль, наданої Користувачем. Користувач, в режимі реального часу, дізнається його оцінну вартість. У разі, якщо Користувач згоден з оціночною вартістю автомобіля, Користувач на Сайті дізнається адресу найближчого до нього відділення сервісу eTachki.com® і, за допомогою Сайту бронює місце і час зустрічі у відділенні eTachki.com® для подальшого огляду автомобіля.

 • Погоджуючись з цією Угодою та даючи згоду за допомогою Сайту з’явитися у визначене місце та час у відділення сервісу eTachki.com®, Користувач підтверджує, що:

  • надає згоду на здійснення огляду належному йому автомобіля представниками eTachki.com® або представниками партнера eTachki.com® (в тому числі, але не виключно, огляд поверхні автомобіля та його складових частин, внутрішнього простору автомобіля здійсненного візуально або за допомогою технічних засобів;

  • надає згоду на виготовлення представниками eTachki.com® або представниками партнера eTachki.com® фото-контенту автомобіля та його складових частин призначеного для розміщення у подальшому на Інтернет-аукціон сервісу eTachki.com®;

  • надає згоду на підготовку загального опису стану автомобіля здійсненного на підставі поверхневого візуального огляду, наявних документів на автомобіль та інформації наданої власником автомобіля;

  • надає згоду на розміщання фото-контенту та загального опису належному йому автомобіля у якості Лоту на Інтернет-аукціон сервісу eTachki.com®. Користувач підтверджує, що за результатами Інтернет-аукціон, має намір укласти угоду купівлі-продажу автомобіля (виключно за умови, якщо Користувач та Покупець автомобіля дійдуть згоди за всіма умовами угоди).

  • попереджає, що оцінна вартість автомобіля представлена на Сайті у вигляді попереднього розрахунку ціни виключно в інформаційних цілях і не є пропозицією (офертою/публічним договором) від eTachki.com® про придбання того чи іншого транспортного засобу. Оцінна вартість автомобіля може бути скоригована на розсудeTachki.com® в будь-який час, в тому числі до або під час огляду транспортного засобу в місцевому відділенні сервісу eTachki.com®.

2.5. Відповідальність eTachki.com®:

 • не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення і розповсюдження, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

 • не відшкодовуватиме жодних збитків, прямих або непрямих, заподіяних Користувачу або третім особам у результаті використання або невикористання, в т.ч. неможливості використання Сайту.

 • не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні і контролю інформації, яка розташована ким-небудь на Сайті, не гарантує і не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість і відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.

 • не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать йому, посилання на які можуть бути присутніми на Сайті, і не гарантує їх доступності, коректної роботи та відповідності заявленої тематики.

 

3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

3.1. На Сайті поважається і захищається авторське право і пов'язані з ним особисті майнові та немайнові права. Використання авторського права без згоди автора допускається лише у встановленому законом порядку.

3.2. Дана Угода не надає Користувачу ніяких виключних майнових прав на будь-які об'єкти інтелектуальної власності eTachki.com® або третіх осіб, якщо це явним чином не вказано, і всі права на власність і на прибуток щодо такої власності залишаються винятково за та/або відповідним третьою особою.

3.3. Користувач, що розміщує на Сайті будь-яку інформацію, яка містить об'єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп'ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання та використання даної інформації та/або об'єктів інтелектуальної власності, що містяться у ній, не порушуватиме прав третіх осіб.

3.4. Всі назви, найменування, торговельні марки, символи та слогани, зареєстровані в установленому порядку, є власністю їх законних власників.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. У разі, якщо при використанні Сайту Користувачу будь-яким чином стала відома інформація щодо eTachki.com®та/або третіх осіб, яка згідно з законодавством України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати і поширювати таку інформацію.

4.2. Користувач розуміє і погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, щодо якої Користувачем самостійно не передбачені обмеження доступу, будь-яка третя особа може отримати доступ до цієї інформації.

5. ОТРИМАННЯ, ОБРОБКА І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА

5.1. При створенні облікового запису Користувач повинен вказати Дані авторизації, а також ім'я, прізвище, адресу електронної пошти та інші дані. Після створення і використання Користувачем Облікового запису, eTachki.com®отримує можливість ідентифікувати Користувача при кожному використанні ним Сайту.

5.2. При використанні Користувачем Сайту і послуг обладнання eTachki.com® автоматично зберігає, обробляє і використовує дані Користувача, які не відносяться до Персональним, наприклад: IP-адреса Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, а також статистична інформація про активність Користувача.

5.3. eTachki.com® має право зберігати Персональні та інші дані Користувача стільки, скільки необхідно для реалізації мети, яка вказана в цій Угоді, або у строки, встановлені чинним законодавством України, міжнародним законодавством, або країни Користувача, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

5.4. eTachki.com® зобов'язується не надавати Персональні дані третім особам в комерційних цілях без згоди Користувача, до якого відносяться ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається в наступних випадках:

 • після отримання згоди Користувача, до якого стосується ця інформація;

 • при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Користувача;

 • за обгрунтованими запитами державних органів, які мають право отримувати такі дані;

 • в тому, випадку якщо, на думку eTachki.com® Користувач порушує умови даної Угоди та/або інших договорів і угод між eTachki.com® і Користувачем.

 

5.5. Користувач дозволяє eTachki.com® дозволяти іншим компаніям, з якими eTachki.com® уклав відповідні угоди, отримувати, зберігати й обробляти дані Користувача (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Користувача, файли cookie, а також статистична інформація про активність Користувача для поліпшення якості надаваних цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру.

5.6. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і в разі, якщо доступ до цих даних отримано третіми особами в НЕ зони технічний засобів зв'язку, підвладних eTachki.com®, не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

5.7. Користувач має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, які знаходяться в eTachki.com®. Для цього Користувачу необхідно заявити відповідну вимогу, направивши його на контактну адресу eTachki.com®, вказану на Сайті, якщо іншого самостійного способу запиту, зміни або видалення Персональних даних не передбачено технічними можливостями Сайту.

5.8. Всі умови про використання персональних даних Користувача детально викладені на Сайті в розділі "Політика конфіденційності".

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. eTachki.com® має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, розміщеної на Сайті. У разі внесення до Угоди істотних змін, eTachki.com® додатково повідомить Користувача про ці зміни електронною поштою. Всі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт, Користувач підтверджує свою згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.

6.2. eTachki.com® не несе відповідальності за шкоду або збитки, які поніс Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення інформаційних даних та інших технічних питань.

6.3. Користувач надає eTachki.com® право надсилати Користувачу повідомлення, які містять інформацію про Сайті, послугах eTachki.com® або інформацію рекламного характеру.

6.4. У разі визнання недійсною або нездійсненною будь-якою частини цієї Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в силі. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

6.5. eTachki.com® не гарантує відповідність Сайту цілям Користувача, його безперебійну і безпомилкову роботу, а також збереження облікового запису Користувача та інформації, яка розміщена Користувачем на Сайті.

6.6. eTachki.com® має право в односторонньому порядку змінювати вартість, види і терміни дії послуг, які надаються в рамках Сайту.

6.7. eTachki.com® може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.

6.8. До даної Угоди та відносин між eTachki.com® і Користувачем, застосовується законодавство України. Кожна сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій і суперечок, які стосуються Угоди.