eTachki - Купимо ваше авто за 30 хвилин!

або

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ТА УЧАСТІ В АУКЦІОНІ

У даних Правилах вживаються терміни в такому значенні:

1.1. Інтернет-аукціон – під Інтернет-аукціоном Сторони розуміють віртуальний проект в мережі Інтернет, за допомогою якого Користувач в режимі он-лайн на Сайті отримує можливість ознайомитися з переліком Лотів, що до яких можливе укладання договору купівлі-продажу у майбутньому, та має змогу запропонувати власнику відповідного Лоту (або уповноваженій власником особі) ціну за Лот, за яку він згоден акцептувати оферту на Сайті на укладення Публічного договору купівлі-продажу транспортного засобу.

1.2. Аукціонний лист огляд Лоту - детальна інформація про технічний стан транспортного засобу.

1.3. Модератор площадки - фахівець, який здійснює оперативне управління Сайтом і Інтернет-аукціоном в режимі он-лайн.

1.4. Лот - транспортний засіб, який виставляється для подальшого продажу на Інтернет-аукціоні.

1.5. Організатор Інтернет-аукціону - ТОВ «АВТОДІЛ».

1.6. Користувачі - зареєстровані на Сайті фізичні особи, які досягли віку 18 років. Персональні та контактні дані про Користувачів є конфіденційною інформацією і не підлягають розкриттю і / або поширенню без згоди Користувача.

1.7. Правила - Правила участі в Інтернет-аукціоні.

1.8.  Сайт - www.etachki.ua

1.9. Власник Лоту - особа, яка володіє та/або розпоряджається транспортним засобом, виставленим на Інтернет-аукціоні, на законних підставах та у відповідності з нормами чинного законодавства. Власник Лоту належним чином уповноважив Організатора на проведення  Інтернет-аукціон у відношенні відповідного транспортного засобу.

1.10. Стартова ціна - початкова ціна, за яку пропонується укласти у майбутньому Публічний договір купівлі-продажу Лоту.

1.11. Ціна продажу лота – фактична ціна Лоту, за яку відповідний Лот буде реалізовано шляхом укладання у майбутньому  Публічного договору купівлі-продажу.

1.12. Автоставка - встановлена ​​і зазначена на Сайті Користувачем максимальна ціна, за яку Користувач готовий укласти у майбутньому Публічний договір купівлі-продажу Лоту , і в межах якої на Сайті автоматично буде підніматися ціна від імені Користувача, в разі підвищення ціни на Лот з боку інших учасників Інтернет-аукціону.

1.13. Крок аукціону - надбавка, на яку в ході Інтернет-аукціону підвищується Стартова ціна Лота. Розмір кроку встановлює Організатор Інтернет-аукціону на кожен Лот.

1.14. Бліц-ціна - ціна за покупку Лоту, зазначена на Сайті, за яку власник Лоту готовий укласти у майбутньому Публічний договір купівлі-продажу Лоту, без проведення Інтернет-аукціону. Запропонування Користувачем Бліц-ціни за Лот здійснюється шляхом натискання кнопки «Бліц-ціна», розміщеної  на Сайті.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дані Правила встановлюють порядок проведення Інтернет-аукціону, в тому числі правила оформлення участі в Інтернет-аукціоні, визначення осіб, які виграли Інтернет-аукціон, і інші умови проведення Інтернет-аукціону.

2.2. За допомогою Сайту Організатор Інтернет-аукціонів надає Користувачам доступ до отримання інформації про лоти з метою подальшої можливої ​​купівлі-продажу Лоту.

2.3. Всі Лоти, інформація про які представлена ​​на Інтернет-аукціонах, проходять передпродажну підготовку. На кожен Лот сформований «Аукціонний лист огляду» із зазначенням детальної інформації та технічного стану автомобіля.

2.4. Право на укладення Договору купівлі-продажу Лоту набуває Користувач, який погодився на ціну, що склалася в ході Інтернет-аукціону.

2.5. Ціна кожного Лоту (Стартова ціна, Бліц-ціна) вказується на Сайті в національній валюті.

 

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРАВИЛ

3.1. Прийняття цих Правил як загальнообов'язкових відбувається шляхом реєстрації Користувача на Сайті в порядку і на умовах, встановлених даними Правилами. Моментом прийняття як загальнообов'язкових і вступу в силу даних Правил вважається момент натискання Користувачем курсору у вікні «Зареєструватися», розташованої в кінці сторінки реєстрації на Сайті.

3.2. Користувач отримує можливість брати участь в он-лайн Інтернет-аукціонах тільки після реєстрації на Сайті.

3.3. Реєстрація Користувача відбувається в два етапи. Для реєстрації Користувачеві необхідно виконати наступні дії:

3.3.1. Перший етап: на Сайті в розділі «Реєстрація» необхідно ввести свій логін та пароль, заповнити коротку анкету, в якій має бути вказано:

а) E-mail - (обов'язково);

б) пароль - (обов'язково).

3.3.2. Другий етап: отримання на вказаний при реєстрації E-mail листи від Організатора аукціону про підтвердження реєстрації Користувача на Сайті. Для підтвердження реєстрації Користувач вказує:

а) ПІБ - (обов'язково);

б) мобільний телефон - (обов'язково);

в) регіони країни,  які є пріоритетними для Користувача з точки зору фактичного місця знаходження Лотів.

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНУ

4.1. Інтернет-аукціон проводиться в електронній формі в режимі он-лайн на Сайті.

4.2. Види Інтернет-аукціонів, які можуть бути запропоновані Організатором Інтернет-аукціону (на його власний розсуд):

4.2.1. Експрес Інтернет-аукціон - Інтернет-аукціон, який триває не більше ніж  протягом 30 хвилин з моменту виставлення відповідного Лоту.

4.2.2. Денний Інтернет-аукціон - Інтернет-аукціон, який триває з 10.00 години до 17. 00 години.

4.2.3. Нічний Інтернет-аукціон - Інтернет-аукціон, який триває з 19.00 години до 10.00 години. Нічний Інтернет-аукціон здійснюється за допомогою автоматичного оперативного управління відповідними системами на Сайті без безпосереднього управління в режимі он-лайн з боку Модератора площадки.

4.3. Метою участі в Інтернет-аукціоні є придбання Користувачем можливості у майбутньому укласти Публічний договір купівлі-продажу транспортного засобу, представленого власником у якості Лоту.

4.4. Правом подачі заявок на участь в Інтернет-аукціоні мають особи, які відповідають вимогам п.1.9. Правил.

4.5. Вид, дату і час закриття Інтернет-аукціону по кожному транспортному засобу визначає Організатор Інтернет-аукціону самостійно.

4.5.1. Інтернет-аукціон по кожному Лоту вважається завершеним за умови, сплину часу, заявленого для проведення даного різновиду Інтернет-аукціону.

4.6. Перемога в Інтернет-аукціоні:

4.6.1. Після завершення Інтернет-аукціону або якщо Лот був заявлений за Бліц-ціною, переможцю надходить телефонний дзвінок від Організатора Інтернет-аукціону з запитом про підтвердження намірів укласти Публічний договір купівлі-продажу Лоту за запропонованою ціною.

4.6.2.  Якщо покупка відбувається (тобто, укладається Публічний договір купівлі-продажу транспортного засобу), Інтернет-аукціон за даним Лотом оголошується закритим.

Користувачеві, який зробив останню, найвищу ставку, яку прийняв Модератор площадки, приходить повідомлення про те, що він переміг. Також переможцю автоматично генерується спеціальний код, який відправляється переможцю на електронну пошту. Відповідний код використовується для ідентифікації Користувача, як переможця Інтернет-аукціона, та надає Користувачу пріоритетне право на укладання Публічного договору купівлі-продажу транспортного засобу.

4.7. Придбання Лоту:

Порядок придбання, оплати Лоту та всі інші істотні умови по придбанню Лоту закріплені у тексті Публічного договору купівлі-продажу транспортного засобу.

4.8. Один Користувач має право робити ставки по декільком Лотам.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Організатор Інтернет-аукціону має право використовувати інформацію і дані, надані Користувачем, з метою Інтернет-аукціону.

5.2. Організатор Інтернет-аукціону зобов'язаний зберігати в таємниці і не розкривати третім особам отриману від Користувача інформацію за винятком випадків, передбачених законодавством.

5.3. Користувач не має права:

- копіювати і / або розміщувати будь-яким способом інформацію з Сайту без попередньої письмової згоди Організатора Інтернет-аукціону;

- використовувати будь-які програми або пристрої для втручання в функціонування Сайту або процес Інтернет-аукціону.

5.4. Користувач зобов'язаний надавати про себе достовірну інформацію з метою участі в Інтернет-аукціоні.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА

6.1. За невиконання або неналежне виконання даних Правил Користувачі несуть відповідальність, передбачену цими Правилами та чинним законодавством України.

6.2. У разі неналежного виконання Правил Користувачем, аккаунт (реєстраційний запис) Користувача може бути заблокований або видалений Адміністратором Сайту.

6.3. Контактна інформація Користувача, зазначена при реєстрації аккаунта (а саме: електронна пошта, номер мобільного телефону), який заблокований або видалений, може бути використана Адміністратором Сайту і служити достатнім обґрунтуванням для відмови реєстрації нового Користувача з ідентичними даними.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміни та / або доповнення до чинних Правил вносяться шляхом розміщення Організатором Інтернет-аукціонів відповідних змін, доповнень або нової редакції Правил на Сайті.

7.2. Внесені до Правил зміни, доповнення або нову редакцію даних Правил вступають в силу з дати їх розміщення Організатором Інтернет-аукціонів на Сайті.

7.3. Згода Користувача з внесеними до Правил змінами, доповненнями чи з новою редакцією Правил підтверджується подальшим користуванням послугами Організатора Інтернет-аукціонів та перебуванням Користувача на Сайті.